Pravidla uplatnění cashback bonusu

Společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 150 00, IČ 49243411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 20460

umožňuje zákazníkům, kteří zakoupí spotřebič zn. Whirlpool, získat zpět část kupní ceny ve výši 1 000 Kč, 1 500 Kč nebo 2 000 Kč při nákupu jednoho nebo více vybraných spotřebičů a to za níže uvedených podmínek:


 1. Zakoupení vybraného spotřebiče Whirlpool z nabídky volně stojících spotřebičů, na které se akce cashback vztahuje, u partnerů společnosti Whirlpool CR, spol. s r.o.. Zakoupením spotřebiče se rozumí nákup nového spotřebiče.
 2. Nákup se uskuteční v období od 1. října 2015 do 30. listopadu 2015.
 3. Při kompletním a pravdivém vyplnění a řádném odeslání registračního formuláře na stránkách http://cashback.whirlpool.cz. Vždy je nutné formulář odeslat nejpozději do 14 dní od nákupu spotřebiče.
 4. Zaslání nascanované účtenky, která bude obsahovat označení modelu zakoupeného spotřebiče Whirlpool, kompletní údaje o prodejci, datum prodeje a cenu, dle příslušných pokynů registrace nejpozději do 14 dnů od zakoupení spotřebiče.
 5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu příslušných právních předpisů (viz zejména § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Při splnění shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka prostřednictvím spolupracující agentury na bankovní účet zákazníka uvedený při registraci a to do 30 dnů od řádné elektronické registrace. Výplatu bonusu nelze provádět jinak než bankovním převodem, proto nelze požadovat výplatu například poštovní poukázkou apod. K požadavkům zákazníka na jiný způsob výplaty bonusu než na bankovní účet se nepřihlíží.

 • V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu KTPB prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.
 • Společnost Whirlpool CR, spol. s r.o. si vyhrazuje právo, po předchozím upozornění na stránce cashback.whirlpool.cz, jakýkoli spotřebič z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace určitého spotřebiče učiněná před jeho vyřazením zůstává v platnosti.
 • Společnost Whirlpool CR, spol. s r.o. si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticity účtenky vrácení části kupní ceny odmítnout. Stejně bude postupováno v případě pochybností o řádném přihlášení (registraci) určité osoby nebo při odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka.
 • Společnost Whirlpool CR, spol. s r.o. si vyhrazuje právo, po předchozím upozornění na stránce cashback.whirlpool.cz, pořádanou akci zcela nebo částečně zrušit (ukončit). Registrace určitého spotřebiče učiněná před zrušením (ukončením) akce zůstává v platnosti.
 • Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení. V případě chybějícího nebo chybně uvedeného bankovního spojení nárok na vrácení části kupní ceny zaniká. V případě chybějícího nebo chybně uvedeného výrobního čísla nárok na vrácení části kupní ceny zaniká. To platí též v případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka.
 • Společnost Whirlpool CR, spol. s r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace či technické problémy s odesláním registrace na internetu.
 • V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Společnost Whirlpool CR, spol. s r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována.
 • Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na mail uvedený v registraci zasláno potvrzení o registraci. Pokud takovéto potvrzení na mail nepřijde, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude také určujícím dokumentem při případných reklamacích výplaty bonusu.
 • Cashback lze u jednoho spotřebiče (rozhoduje výrobní číslo) uplatnit jen a pouze jednou jedním koncovým zákazníkem.
 • Registrace které nebudou odeslány do 14 dní od nákupu, nebudou vyplaceny. Poslední možný termín pro zaslání registrace je 14. 12. 2015 (toto datum platí pouze pro nákupy ze dne 30. 11. 2015). Po datu 14. 12. 2015 již nebudou žádné další registrace přijímány.
 • Veškeré bonusy, které budou v pořádku zpracovány, budou vyplaceny nejpozději do 20. 12. 2015. Jakékoli dotazy a námitky na nevyplacení bonusu lze podávat nejpozději do 30. 12. 2015, po tomto datu bude akce definitivně ukončena a na pozdní námitky nebude brán zřetel.


Kompletní nabídku spotřebičů, na které se akce Cashback vztahuje, včetně výše cashbacku pro každý jednotlivý spotřebič, naleznete uvedenou zde.

Kontaktní údaje spolupracuijící agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485.

Děkujeme za Váš zájem,

Whirlpool CR, spol. s r.o.

logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče
frame-scrollup